Onze politiek inzake het beheer van de persoonlijke gegevens.

Het comité les 'Hivernales' handelend in opdracht van de VZW 'RCB-GAL' (In de hiervolgende teksten voorkomend onder de benaming ‘Wij’ en ‘Onze’) - wiens maatschappelijke zetel gevestigd is in Wienerlaan 98 in 1170 Watermaal-Bosvoorde- respecteert uw privé leven en bekommert zich om de manier waarop uw privé-gegevens worden beheerd.

Politiek inzake de bescherming de persoonlijke gegevens voor de personen
die ingeschreven zijn op de 
Newletter van Les Hivernales

De gegevens die wij verzamelen in het kader van onze samenwerking blijven beperkt tot uw mailadres.


Het geheel van de verwerkte gegevens wordt door u verstrekt bij de inschrijving voor onze wedstrijd.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om het mogelijk te maken dat u informatie zou ontvangen via de ‘newsletter’ Les ‘Hivernales du Racing Club de Bruxelles ‘

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om u de informatieve ‘n
ewsletters’ te versturen.

Uw persoonlijke gegevens zullen steeds bewaard blijven behalve indien u zich uitschrijft op onze 
newletter.

Uw persoonlijke gegevens zullen toegankelijk zijn voor de beheerders van onze website en worden niet met derden gedeeld.

Onze politiek in verband met vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens
bestemd voor de wedstrijd.


Wanneer u zich inschrijft, geeft u ons de toelating om uw gegevens te gebruiken om de wedstrijd te organiseren en voor het opstellen van klassementen.

Uw mailadres blijft bewaard voor de volgende uitgave van de wedstrijd.

Uw persoonlijke gegevens worden van de Site weggehaald na de opstelling van het definitieve klassement.

Onze politiek in verband met het gebruik van beelden van de wedstrijd.
Bij het inschrijven geeft u ons het recht om beelden genomen tijdens de wedstrijd te publiceren. waarop u kunt verschijnen.

Uw rechten in verband met de opslag van uw gegevens :

Heeft het recht om :

-Informatie te vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en  zelfs om een kopie van deze gegevens te vragen.

-Om een verbetering te vragen van uw persoonlijke gegevens of een schrapping te vragen van deze gegevens of om u te verzetten tegen de verwerking ervan.

-Om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

-Om te vragen om uw persoonlijke gegevens te door te sturen of te ontvangen via een andere onderneming onder de vorm die leesbaar is voor een computer.


-Om een klacht in te dienen bij plaatselijke autoriteit inzake de bescherming van privé gegevens of klacht in de dienen voor een rechtbank indien uw rechten inzake de bescherming van deze gegevens niet werden nageleefd.

De wet verplicht u niet om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u de gegevens echter niet verstrekt, zullen wij u echter geen toegang kunnen verstrekken tot onze Newsletter.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, gelieve ons dan te berichten op het hieronder gegeven adres.

Contact
Voor vragen in verband met uw persoonlijke gegevens of voor bijkomende inlichtingen .
kunt u hiervoor op onze Website terecht http://www.hivernales.rcb-gal.be