Les Hivernales du Racing Club de Bruxelles

 

 

Reglement

 

 

1. Beschrijving

De « Hivernales du Racing Club de Bruxelles » is een loopwedstrijd met tijdsregistratie die gedeeltelijk langs de natuurlijke paden van het Zoniënwoud loopt.

Men heeft de keuze tussen twee afstanden van respectievelijk 10 kilometer en 20 kilometer.

De officiële afstand staat vermeld op de website onder voorbehoud van een wijziging op het laatste ogenblik.

Mocht dit het geval zijn zal de verandering uiterlijk de dag zelf op de website gecommuniceerd worden.

Het vertrek en de aankomst vinden ,tenzij anders vermeld, plaats in de Forestrielaan in Watermaal Bosvoorde. De wedstrijd wordt in een trek op eigen tempo gelopen.

De wedstrijd staat open voor iedereen, man of vrouw (licentiehouder of niet) die verklaart in perfecte lichamelijke conditie te verkeren om aan zulke wedstrijd deel te nemen.

Behoudens uitzonderlijke toelating, is het verboden om op de omloop begeleid te worden door een dier of door een persoon die niet is ingeschreven.

 

2. Voorwaarden voor de deelname

Iedere deelnemer verbindt zich ertoe om volgende punten te respecteren:

* De natuurlijke omgeving en de infrastructuur waar de wedstrijd plaats vindt en iedere deelnemer verbindt er zich tevens expliciet enkel afval weg te werpen op de plaatsen die hiervoor voorzien zijn in de ravitailleringszones.

* De aanwijzingen van het personeel en van de vrijwilligers die aanwezig zijn om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.

* De omloop en de wegmarkering van de race en tevens van de organisatie

Iedere deelnemer die zich niet houdt aan het reglement stelt zich bloot aan een boete of een uitsluiting van de wedstrijd. De beslissing zal door de organisatie genomen worden. Iedere persoon die niet regelmatig is ingeschreven (met een borstnummer) kan niet beschikken van de faciliteiten of van de andere voordelen die aan de wedstrijd verbonden zijn. (Infrastructuur, bevoorrading, geschenken…...)

 

3. Inschrijving

Het inschrijvingsgeld bedraagt :

-  9  Euro bij betaling voor de datum die op de website van de wedstrijd vermeld staat.

- 11 Euro nadien/ (behalve voor inschrijvingen in de winkelketen van onze partner  ”Jogging-Plus” in Brussel of in Louvain-La -Neuve waar de prijs 9 Euro blijft).
Buitens uitzonderingen zijn er geen inschrijvingen ter plaatse mogelijk.

Iedere wijziging met betrekking tot een inschrijving kan op het volgende adres gebeuren : leshivernales@rcb-gal.be.

Iedere aanvraag met betrekking tot de annulering van de inschrijving kan tot één week voor de wedstrijd naar het adres leshivernales@rcb-gal.be worden gestuurd.

Klachten met betrekking tot de tijdsmeting dienen ten laatste één maand na de wedstrijd toe te komen op het adres leshivernales@rcb-gal.be.

 

4. Nadrukkelijke instemming van de deelnemer.

Personen die deelnemen aan de wedstrijd geven stilzwijgend aan het organisatiecomité het recht om hun naam, hun prestatietijden en het afbeeldingsmateriaal van de wedstrijd (foto of film enz.) te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

5. De omloop

De loper dient zich op de delen van het parcours op de openbare weg  te houden aan het verkeersreglement  en politiebevelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor inbreuken op de wetgeving.

De organisatoren behouden zich het recht om het parcours en de ravitailleringszones zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

 

6. Annulering of stopzetting van de wedstrijd

De organisatie behoudt zich op ieder moment het recht om de wedstrijd te annuleren of stop te zetten en dit meer bepaald wanneer de omstandigheden het opdringen.

- Slechte weersomstandigheden.

- Politieverbod om de wedstrijd te laten doorgaan of doorgangsverbod op een relevant gedeelte van de omloop.

- Omwille van veiligheids- of andere uitzonderlijke redenen die het moeilijk of onmogelijk maken om de wedstrijd te laten doorgaan.

Deze omstandigheden geven echter geen recht op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld of op enige andere vorm van vergoeding. Bij annulering van de wedstrijd zal iedere persoon wiens inschrijving in orde van betaling is, ingeschreven worden voor de volgende uitgave van de wedstrijd.

 

7. Klassement en prijzen

Enkel de lopers die de eindstreep halen worden gerangschikt in de uitslagen.
Iedere loper dient op een zichtbare wijze het inschrijvingsnummer op zijn/haar rug of borst te dragen om zo de tijdsmeting optimaal te laten verlopen.)

Het klassement geeft recht op de volgende prijzen per categorie:

- 3 snelste tijden voor de mannen.

- 3 snelste  tijden voor de dames.

- 3 snelste tijden voor de mannen per categorie (Senior, V1, V2, V3), met uitzondering van Junioren waar enkel de eerste en de categorie V4 waar enkel de twee eerste een prijs in ontvangst nemen.

- 3 snelste tijden voor de dames per categorie (Senior, A1, A2, A3), met uitzondering van Junioren waar enkel de eerste en de categorie V4 waar enkel de twee eerste een prijs in ontvangst nemen.

De best vertegenwoordigde club voor de 2 afstanden (met het grootste aantal op voorwaarde dat de naam van club overeenstemt met de naam die op het formulier vermeld staat)

De club met de beste prestaties  voor de 2 afstanden (met de beste gecumuleerde tijd van de snelste lopers van iedere categorie op voorwaarde dat de naam van club overeenstemt met de naam die op het formulier vermeld staat)

Teneinde de prijzen te kunnen uitreiken aan het grootst mogelijk aantal deelnemers, staat de snelste loper of loopster van het algemeen klassement zijn prijs af aan de snelste van zijn categorie af die geen deel uitmaakt van de genomineerden van het algemeen klassement.

Indien bij voorbeeld de tweede in het algemene klassement van de mannen ook de eerste is in de categorie V1 ontvangt hij zijn trofee en zijn prijs als tweede in het algemeen klassement ontvangt hij zijn trofee als V1 en ontvangt hij geen prijs als V1.

Het volledige reglement met betrekking tot de uitreiking van de prijzen en de trofee-en staat weergeven in het secretariaat van de wedstrijd en op de website.

De categorieën worden toegekend in functie van het geboortejaar:

            - Junior : jonger dan 30 Jaar

- Senioren : utssen 30 en < 40 jaar   

- V1 & A1 : tussen 40 en < 50 jaar

- V2 & A2 : tussen 50 en < 60 jaar

- V3 & A3 : tussen 60 en < 70 jaar

- V4 & A4 : tussen 70 en < 80 jaar

- V5 & A5 :  ouder dan 80 jaar 

8. Verantwoordelijkheid

Door haar/zijn inschrijving verklaart de loper of loopster in het kader van zijn of haar deelname aan de wedstrijd « Hivernales du Racing Club de Bruxelles» de verantwoordelijkheid van de organisator uit te sluiten voor iedere materiële schade of letsels die zij/ hij zou hebben opgelopen tijdens de wedstrijd.

De deelnemer verklaart tevens voldoende getraind te zijn om aan de loopwedstrijd deel te nemen.

De organisatie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen en incidenten die zich zouden voordoen in de kleedkamers of in de locatie waar het gebeuren plaats vond dit zowel voor, tijdens en na de wedstrijd).

Door de betaling van het inschrijvingsgeld wordt zowel de inschrijving officieel als de aanvaarding van dit reglement.

 

 

 

 

Last review - BH - 21.11.2017