Home » News » Trail Goed om Weten:

Trail Goed om Weten:

Beste Natuurloper, Gelieve te noteren dat er een tijdslimiet is van 5 uur voor de hele omloop. Voor meer informatie kunt u steeds het reglement op de site raadplegen. Speciale en bijkomende richtlijnen voor de natuurloop : Iedere deelnemer verbindt zich ertoe om :

.Voorzien te zijn van een opgeladen Gsm, 50 cl water en een beker of een camelback. .

Om geen afval weg te werpen op andere plaatsen dan deze die voorzien zijn. .

Om  afval (van andere lopers) op de omloop op te rapen. .

Om de natuur te eerbiedigen en enkel op de paden te lopen. .

Om bijzonder aandachtig te zijn bij het oversteken van de openbare   weg en het verkeersregelement te respecteren. .

Om alle andere weggebruikers in het bos te respecteren en indien nodig   een pas opzij te zetten voor fietser of ruiters. .

Om het optreden van ordediensten te respecteren. .

Om als een ‘goede Samaritaan’ te handelen indien een andere deelnemer in nood zou verkeren .

Om de organisator te verwittigen indien er zich een ernstig probleem voordoet.   (Het Gsm nummer  staat vermeld op alle richtingsspanelen) .

Om Tijdslimieten te respecteren 5 uur voor de hele omloop( 7 kilometer per uur) en 1uur 15 voor de eerste   bevoorradingspost (9 kilometer) en 3 uur voor de tweede bevoorradingspost na 23 kilometer